...als de Franse taal een probleem is.

Hoewel de Franse taal nog steeds onderwezen wordt op de scholen, blijft het voor de meeste Nederlanders een barrière vormen. Deze taalbarrière willen wij graag helpen overbruggen door de volgende diensten aan te bieden:
Dankzij de uitstekende samenwerking van enerzijds een Française die al geruime tijd in Nederland woont en beide talen perfect beheerst en anderzijds een Nederlandse die Frans gestudeerd heeft kunnen wij U verschillende diensten aanbieden.